Generalforsamling Vestermose IF 25 februar 2020 kl. 19.00

Generalforsamling Vestermose IF 25 februar 2020 kl. 19.00

Går du med en masse gode ideer og tanker, som du tænker VIF kunne blive en bedre forening af. Så tøv ikke. Kom og vær med til generalforsamlingen og bliv evt. en del af bestyrelsen. Vi kan altid bruge nogle flere hænder, masser af ideer og ris og ros.

Har du et forslag, som du ønsker skal behandles på generalforsamlingen, skal dette være formanden  Christina Anderson i hænde senest onsdag d. 19/2 på christinaand@hotmail.com 

Vi byder alle velkommen med kaffe, kage, vand og øl.

  1. 1.       Valg af dirigent og stemmetællere

Valg af dirigent:

Stemmetællere: 

  1. 2.       Aflæggelse af beretning til godkendelse.
  2. 3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  3. 4.       Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.
  4. 5.       Behandling af indkomne forslag.
  5. 6.       Valg

a)       Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer.

På Valg

  • Ønsker genvalg

Ann Olsen

Nej

Stine Baadsgaard

Ja

Camilla Clausen

Ja

Dennis Friis Pedersen

Ja

Martin Krag

Nej

Kirsten Krag

Nej

Christina Anderson

Ja

 

 

b)      Valg af 1-2 suppleanter:

På Valg

  • Ønsker genvalg

Nanna Stokholm

Ja

Mette Olsen

Ja

 

  1. 7.       Eventuelt.

Visionerne for fremtiden.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se dig;0)