HVEM ER VI

Vi er en forening der drives af frivillinge.

Såvel trænere som bestyrelse er ulønnede. Der ydes et honorar til dækning af omkostninger til kørsel, telefon, vask osv., men der er ingen løn. Vi følger de regler der er anvist i skatteloven.

Andre frivillige er forældre, bedsteforældre m.v. som giver en hånd når klubhuset trænger til reparation, når der skal køres til kampe, eller når vi trænger til noget kage.

Bestyrelsen vælges efter gældende regler hvert år i februar ved generalforsamlingen - og der er altid plads til en til. Den nuværende bestyrelse er sammensat af såvel forældre, bedsteforældre og trænere og vi så gerne at der også var en repræsentant for ungdomsafdelingen.

Det er Tordenskjolds soldater. Der hives og slides i forældrene fra alle sider, om at deltage i klasseudvalg, støtteforeninger og sportsforeninger. Derfor er det så godt, hvis man har en periode med overskud til det, at man melder sig som frivillig i Vestermose Idrætsforening. Se forsiden af hjemmesiden, hvor vi fortæller lidt om hvad vi ønsker os i den retning.

VESTERMOSE IDRÆTSFORENINGS HISTORIES

Slaget ved Dybbøl 1864 kostede store tab, men nogen kom hjem. Nogen med store tab af førlighed og sår på sjælen, men brave krigere oprettede skytteforeninger rundt omkring, således også i vores område. Vores oprindelige skytte- og gymnastikforening startede i 1869, men nuværende VIF er resultat af flere sammenlægninger. Landbrugsmaskiner afløste behov for landarbejdere og medførte affolkning af landområderne. Samtidig blev det lettere at komme rundt og foreningslivet fik en anden struktur. Geografisk dækker vores idrætsforening den tidligere Vestermose kommune, og omfattede 3 skytte- og gymnastikforeninger: Sønderup-Nordrup Gymnastik- og Idrætsforening stiftes i 1869 Ottestrup gymnastik- og idrætsforening stiftes 1890 Tyvelse IF stifte i 1922. Tyvelse og Ottestrup blev i 1961 lagt sammen til Sorterup-Ottestrup G&I og endelig blev Sønderup-Nordrup Gymnastik- og Idrætsforening lagt sammen med Sorterup-Ottestrup G&I til nuværende Vestermose Idrætsforening i 1969. 

 

Skytterne er forsvundet, men gymnastik, fodbold og badminton har været gennemgående aktiviteter og er fortsat grundlaget i Vestermose IF. Perioder med især håndbold, vollyball og badminton vidner om vekslende interesse for idrætsgrene.

 

Den kommunale Vestermose Skole lukkede i 2012 og det bevirkede at mange forælder i årene inden valgte den stedlige skole fra og elevtallet dalede drastisk. Det blev så dokumentation for nedlæggelsen. Der var stor modstand mod nedlæggelsen, som blev en realitet. I kølvandet opstod Vestermose Natur- og Idrætsfriskole samme år. Det var vanskelige kår i starten og frivillig arbejdskraft var en nødvendighed. Skolen lejede sig ind i bygningen det er derfor ikke noget problem at idrætsforeningen fortsat hører hjmme på skolens adresse, ligesom sportshal og sportsplads fortsat er til rådighed for VIF. I vintermånederne låner vi os ind i sportshallen på Produktionsskolen i Ottestrup 3 dage om ugen.

 

Nuværende aktiviteter er fodbold, hvor de trofaste OldBoys er kernen. Desværre kan man sige, for det skulle jo egentlig gerne være børnene der bar foreningen frem. Men det er også godt at de gamle får rørt sig. I dette jubilæumsår har vi glæden af at børnegruppen igen øges. Der trænes både sommer og vinter. Gymnastikholdene består i år af hele 7 hold, dækkende flere børnehold, voksenhold med motionsgymnastik, rytmisk gymnastik, showhold og 2 dansehold. Badminton er blevet attraktivt og vi har i år 14 hold,mange med 4 spillere på holdet. Det er også en familiesport.

 

Vestermose IF har 200 medlemmer og et stærkt hold af ulønnede trænere og instruktører.

 

Vestermose IF er en godkendt forening og lever op til de regler der er om bestyrelse, vedtægter, aflæggelse af regnskab og medlemskartotek.

Vi glæder os til i år at holde 150 års jubilæum.